Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Η Κατερίνη τιμάει αύριο τους 43 εκτελεσθέντες Έλληνες πατριώτες από τους Γερμανούς.