Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Γιορτάζουν σήμερα:

➤ ΣΥΜΕΩΝ
➤ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΑ)