Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις...

22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (8η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση της Έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης
4.        
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Τροποποίηση του “Κανονισμού χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”, ως προς την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Κατερίνης για τη χρήση 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κατερίνης, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης 2019»(αρ. μελ. 46/2019)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2019»(αρ. μελ. 47/2019)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης»(αρ. μελ. 48/2019)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων»(αρ. μελ. 49/2019)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13.    
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Προσθήκη έξι (6) αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Κατερίνη» αρ. μελ.: 81/2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Έγκριση προσαρμογής στην υφιστάμενη κατάσταση του σχεδίου διαμόρφωσης στα Ο.Τ. 884 – 885  της με αρ. μελ. 141/2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Επιστρώσεις πεζοδρομίων , ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων  και ΚΧ στον οικισμό της Ανδρομάχης, αρ. μελ. 79/2016»  προϋπολογισμού 44.008,60 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Έγκριση τεχνικής μελέτης με τίτλο [Αρδευτικό Δίκτυο στην τοποθεσία «Κοκκινόγια» Τ.Κ. Λόφου, ΔΕ Πέτρας Δήμου Κατερίνης]
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2019-20
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20.    
Τροποποίηση – συμπλήρωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21.    
Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
22.    
Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
23.    
Εξειδίκευση της πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην εκδήλωση "16η Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων" που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ από 19.06.2019 έως 24.06.2019
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
24.    
Έγκριση μετάβασης αιρετών ως εκπροσώπων του Δήμου στην εκδήλωση "16η Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων" που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ από 19.06.2019 έως 24.06.2019 
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
25.    
Εξειδίκευση της πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στο 33ο φεστιβάλ (KAISER ARNULFSFEST), στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αδελφοποιημένο Δήμο του Μόουσμπουργκ
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
26.    
Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου για το έτος 2019
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
27.    
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων – Νεανίδων
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
28.    
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2018
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
29.    
Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
30.    
Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
31.    
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για το έτος 2019
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
32.    
Κατανομή ποσού 297.043,76 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Β΄ κατανομή)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
33.    
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

Η Πρόεδρος 
Καλλιόπη Τζουμέρκα 


-----------------------------------------------


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 3463/2006, 67 του ν. 3852/2010 και της αριθμ. 24923/04.04.2019 (ΦΕΚ 1166/08.04.2019 τεύχος B’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ., που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και στους μεμονωμένους υποψήφιους των κοινοτικών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος 
Καλλιόπη Τζουμέρκα