Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Πρόσκληση - Επιμορφωτική Εσπερίδα

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στην Επιμορφωτική Εσπερίδα
«Ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας»
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 18.30-20.30
Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (1ος όροφος)
Συνδιοργανώνουν:
  •  Το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας- Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου «Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
  • Επιμελητήριο Πιερίας
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Κατερίνης
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
  • Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κατερίνης
  • Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Πιερίας


Πρόγραμμα


18.30-18.45 Προσέλευση-Χαιρετισμοί

18.45-19.15 Δημήτριος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ): «Δημιουργώντας τη Σταδιοδρομία μας. Σύγχρονες προκλήσεις και αναγκαία χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ»

19.15-19.45 Βάϊος Νταφούλης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση ως παράγοντες στις επιλογές ζωής ενός/μιας εφήβου»

19.45-20.00 Αργυρώ Ανθοπούλου, Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας: «Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων από τους μαθητές/τριες και την οικογένεια και ποιοτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

20.00-20.30 Συζήτηση: Συντονίζει ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αθανάσιος Χαρίσης

Η Εσπερίδα διοργανώνεται, μετά από αιτήματα Συλλόγων Γονέων στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, σε σχέση με στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης: «Ποιοτική εκπαίδευση» και «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη».

Στόχος είναι η ενημέρωση κυρίως των γονέων αλλά και εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (με τη συνοδεία των γονέων τους) για τις νέες προοπτικές και τις αναδυόμενες προκλήσεις σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στη χώρα μας αλλά και για τις δυσκολίες που προκύπτουν από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ώστε να υποστηριχτούν οι μαθητές/τριες στις επιλογές τους τόσο στον επαγγελματικό προσανατολισμό όσο και στον γενικότερο προσανατολισμό στη ζωή τους με υγιή στάση απέναντι στις δεξιότητες και ικανότητές τους.