Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:


Θέμα 1: Διοργάνωση της «10ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας 2019»:

Αξιολόγηση προσφορών υποψήφιων αναδόχων, επιλογή και ανάθεση.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (Δ.Σ.Ε.):
Απόφαση για δημιουργία Δ.Σ.Ε. στο Επιμελητήριο Πιερίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019:
Έγκριση.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.


Θέμα 4: Δαπάνες Ιουνίου 2019:

Έγκριση.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.


Θέμα 5: Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και βαθμού ικανοποίησης μελών:

Παρουσίαση και έγκριση.
• Εισηγητές: 1) Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών, κα. Ευγενία Φλογέρα,
2) Μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαος Μυστακίδης.


Θέμα 6: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη:
Απόφαση για πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Πιερίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 7: Διοργάνωση Σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας έτους 2019:

Έγκριση σεμιναρίων και δέσμευσης πίστωσης ποσού 3,000.00 ευρώ.
• Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας, κ. Αθανάσιος Κόκκινος.


Θέμα 8: Διοργάνωση Σεμιναρίων με Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) έτους 2019:

Έγκριση σεμιναρίων και δέσμευσης πίστωσης ποσού 4,400.00 ευρώ.
• Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας, κ. Αθανάσιος Κόκκινος.


Θέμα 9: Διοργάνωση Σεμιναρίων Η/Υ έτους 2019:

Έγκριση σεμιναρίων και δέσμευσης πίστωσης ποσού 480.00 ευρώ.
• Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας, κ. Αθανάσιος Κόκκινος.


Θέμα 10: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ