Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

"Η παιδεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

Της Έφης Μπάσδρα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, φορτώθηκαν όμως και το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Η μεγάλη φορολογία, η έλλειψη πόρων, οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές είχαν καταλυτική επίδραση. Η τεχνολογία έχει εδώ και καιρό αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων...

Η έλλειψη πόρων όμως για την επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού τους περιορίζει την ανάπτυξή τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές μέσω της καινοτομίας και να εισαχθούν σε δίκτυο συνεργασίας προκειμένου να αναπτύξουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, να μειώσουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η έλλειψη τεχνογνωσίας και να δημιουργήσουν εχέγγυα για τη βιωσιμότητα τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, οι έννοιες της καινοτομίας, της συνεργασίας και της δικτύωσης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν κεντρικούς πυλώνες δράσης που στόχο έχουν την ανάπτυξη των ευκαιριών για απασχόληση, τη βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως το για παράδειγμα το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να λειτουργήσουν για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. Μέσα από τη χρηματοδότηση μιας δέσμης καινοτόμων ενεργειών και δράσεων με κοινό άξονα την συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ένα ικανό και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που κατέχει κατάλληλες δεξιότητες αντίστοιχες με τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, μπορεί να ενισχύσει την επιχείρηση, όχι μόνο ως προς τη σύλληψη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας αλλά και της σωστής υλοποίησής της, με ένα τρόπο που να καταστήσει την καινοτόμο ιδέα βιώσιμη και να εισάγει δυναμικά και ανταγωνιστικά την μικρομεσαία επιχείρηση στον κόσμο της αγοράς. Εισάγει την επιχείρηση στο χάρτη των καινοτόμων επιχειρήσεων δίνοντας της ταυτόχρονα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαμόρφωση των νέων επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που θα έχει ο επιχειρηματίας του μέλλοντος. Τελικά ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλα είναι θέμα παιδείας...*Η Έφη Μπάσδρα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων της ΝΔ
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος