Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, διάρκειας 5 ωρών, κόστος 20 ευρώ το άτομο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών (BLS/AED), με ισχύ 3 χρόνια.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από τη Χρυσούλα Ράπτη, νοσηλεύτρια - πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών του Τομέα Νοσηλευτικής ΕΕΣ. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Κέντρου Αναφοράς για την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών της IFRC.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 11/07/2019, στις 9.00 – 14.00, στο κτίριο του ΠΤ Κατερίνας, Αγίας Παρασκευής 33.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23510 27982, 6956331678.
Ηλεκτρονική διεύθυνση chrysa_rapti@redcross.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ