Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Να γίνει η πόλη της Κατερίνης, μια πόλη φιλική στους πεζούς!

  • Στις διαβάσεις δίνουμε προτεραιότητα στο πεζό!
  • Οι πεζοί πρέπει να διασχίζουν κάθετα το δρόμο μόνο μέσω διαβάσεων!
  • Να γίνει η πόλη της Κατερίνης, μια πόλη φιλική στους πεζούς!
  • Ενισχύουμε την οδηγική παιδεία!