Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Η ΝΟΔΕ Πιερίας ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Η πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων για τις αλλαγές που επιφέρει το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο καταδεικνύει ότι οι συνδικαλιστικές μειοψηφίες δίνουν λυσσαλέο αγώνα...

να διατηρήσουν τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις διότι τις θεωρούν κεκτημένα και άβατη περιοχή. Ωστόσο η επιχειρηματολογία τους είναι προδήλως αδύναμη μπροστά στις σύγχρονες εξελίξεις και στα κελεύσματα της κοινωνίας. Ο εξορθολογισμός των σχετικών εργατικών διατάξεων και η μεταφορά στη πλειοψηφία του δικαιώματος στην απόφαση για απεργία από τους γνωστούς εργατοπατέρες θεωρείται «αντεργατική πολιτική»…..!!

Οι διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που επιφέρουν αλλαγές στα εργασιακά και στον συνδικαλιστικό νόμο κινούνται ξεκάθαρα προς την ορθή κατεύθυνση, εναρμονισμένες προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των εργαζομένων, ειδικότερα:

Όσον αφορά στην πρόβλεψη λήψεως των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κηρύξεως απεργίας, με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και τη μυστικότητα, είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή επιδιώκει την λήψη αποφάσεων από τα συνδικαλιστικά όργανα με την συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργαζομένων - μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης. Και, βέβαια, οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι αντιπροσωπευτικές της βούλησης της πλειοψηφίας των μελών της οργάνωσης και θα διαθέτουν ευρύτατη νομιμοποίηση.

Από την άλλη πλευρά, μόνο θετική μπορεί να χαρακτηρισθεί από κάθε καλοπροαίρετο τρίτο η υποχρέωση καταγραφής των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων που θα τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, υποχρέωση που ενισχύει την διαφάνεια των οργανώσεων αυτών.

Επιτέλους αποβάλλονται για πάντα οι σφραγίδες και οι μαϊμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και νομοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για όλα και τους πολλούς.

Τέλος, η δυνατότητα να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις έναντι των αντίστοιχων κλαδικών προβλέπεται μόνο κατ' εξαίρεση και για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Προφανώς, η κατ' εξαίρεση υπερίσχυση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων αυτών αποβλέπει στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών και την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.


Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πιερίας
Χαράλαμπος Μπρουσκέλης