Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2019 για τη δάσωση γεωργικών γαιών.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2019 για τους ΚΑΝ ΕΕ 2080/92 και 1257/99 δάσωσης γεωργικών γαιών.

Η Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, ύστερα από την με αριθμ. 86470/6.11.2019 - 2η τροποποίηση της εγκυκλίου διαδικασιών υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής, ενημερώνει τους επενδυτές των προγραμμάτων δάσωσης για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2019 των δικαιούχων του Υπομέτρου 8.1 «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»-ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013), ως ακολούθως :

Η χρονική περίοδος της υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής για το έτος 2019 είναι : από 01-12-2019 έως 31-12-2019.
Τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται από τουςεπενδυτές (στην Δ/νση Δασών Πιερίας) είναι τα ακόλουθα:

1) Ενυπόγραφη Αίτηση Πληρωμής για το έτος 2019.
2) Ενυπόγραφη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019.
3) Συμπληρωμένη και ενυπόγραφή Δήλωση Εφαρμογής για το έτος 2019.
4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε στην ΑΕΕ).
5) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε στην ΑΕΕ).

• Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, η μη υποβολή της αίτησης πληρωμής (ΑΕΕ) και της δήλωσης εφαρμογής επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της σύμβασης και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. Ως μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία.

Τέλος υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι, για την καταβολή των ενισχύσεών τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επικαιροποίηση των δεδομένων τους μέσω της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ (Τ.Α.Α.Ε. πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών 
Γεώργιος Χαρ. Μαυρίδης