Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:


Θέμα 1: Συνεργασία με ειδικό για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις-μέλη και για την ενημέρωση και στήριξη αυτών:
Παρουσίαση πρότασης από τον κ. Χρήστο Χέλμη, αποφάσεις έγκρισης συνεργασίας, υπογραφής συμφωνητικού και δέσμευσης πίστωσης.
[Σχετική Απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/9/2019 Θέμα 11]
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Εισπράξεις συνδρομών:
Ενημέρωση από τους εισπράκτορες του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Προϋπολογισμός έτους 2020:
Έγκριση.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 4: Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. στις 2/12/2019:
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Γνωμοδοτική επιτροπή Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης, για το υπόλοιπο έτους 2019:
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του.
[Σχετική Απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/1/2019 Θέμα 10 περίπτωση (α)]
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Γνωμοδοτική επιτροπή Λ/Τ Πλαταμώνα, για το υπόλοιπο έτους 2019:
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του.
[Σχετική Απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/1/2019 Θέμα 10 περίπτωση (β)]
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Λιμενική Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Πιερίας, για την τριετία 2020-2022:
Ορισμός αντιπροσώπου και αναπληρωτή του.
[Σχετική απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 24/10/2018 Θέμα 7]
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8: Δαπάνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019:
Έγκριση.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 9: Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. στο Επιμελητήριο Πιερίας:
Πρόταση προς έγκριση.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ