Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Στις 16 Δεκεμβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Τα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αγγλικά
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία