Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

"Χαρούμενα Χριστούγεννα & Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2020" - "Mery Christmas & a Happy New Year 2020"

Η Κάρτα είναι δημιούργημα από τις έξι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "Games".

The Xmas Card is created by the six Partners participating in the Erasmus + Program entitled "Games".