Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡIΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ERASMUS+

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης, στο πλαίσιο του Εγκεκριμένου Σχεδίου της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 του προγράμματος Erasmus+ «Ηγεσία και εκπαιδευτική Καινοτομία σε Εσπερινό Γυμνάσιο»

με υποτροφία του ΙΚΥ και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετείχε με επιτυχία σε δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “School Leadership and educational Innovation” που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, το διάστημα 25-29/11/2019. Εκ μέρους του Εσπερινού Γυμνασίου συμμετείχαν ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Παύλος Τσιούπρος, και η αναπληρώτριά του, κ. Ξανθίππη Καραβίδα.

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία στην εκπαίδευση και την ηγεσία του σχολείου, με την κατανόηση, εξερεύνηση και έμπνευση από διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία για την προώθηση της ηγεσίας και της καινοτομίας των σχολείων, μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων, αλλά και στην προώθηση της συνεργασίας, της εταιρικής σχέσης και της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων, των εκπαιδευτικών και των στελεχών τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την παρουσίαση των συμμετεχόντων σχολείων, μια διαδραστική εισαγωγή για τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, τα χαρακτηριστικά, τις αξίες και τις βέλτιστες πρακτικές της συνεργατικής, της αναμεμιγμένης και της αντεστραμμένης μάθησης στην Ευρώπη, και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της άτυπης εκπαίδευσης και της εξωτερικής μάθησης. Η κατάρτιση περιελάμβανε πρακτικά εργαστήρια σε μερικές από τις καλύτερες μεθόδους και τα προσφορότερα καινοτόμα ψηφιακά και διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία, εφαρμογές και πλατφόρμες ιστού, για την διδασκαλία και τη μάθηση και για την ενίσχυση της ηγεσίας του σχολείου.

Επιπλέον, εργαστήρια αφορούσαν την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου αλλά και στρατηγικές για την καινοτομία και την ηγεσία.

Το πρόγραμμα περιέλαβε και επίσκεψη/ξενάγηση στο παλαιότερο και ένα από τα σημαντικότερα δημόσια δευτεροβάθμια σχολεία της Μαδρίτης και σε ένα ιδιωτικό επαγγελματικό ίδρυμα, καθώς και συνομιλία με τη διεύθυνσή τους, αλλά και πολιτιστική επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, με επαγγελματία ξεναγό, γνωριμία με την τοπική κουλτούρα αλλά και την ευρωπαϊκή της διάσταση, ενώ, μετά τον προγραμματισμό μελλοντικών συνεργασιών, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αξιολόγηση των μαθημάτων και απονομή επίσημων πιστοποιητικών για την επιμόρφωση.