Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Και μια καλή είδηση για τους πολύτεκνους μετά από πολλά χρόνια...


Χρόνια είχαν να ακούσουν κάποια καλή είδηση οι πολύτεκνοι, ακόμα και πριν την εφαρμογή των μνημονίων.

Έτσι σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε ότι:

➤ Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα.

Βέβαια είναι πολύ περισσότερα αυτά που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια οι πολύτεκνες οικογένειες, αλλά είναι μία αρχή και σίγουρα η κατάργηση αυτού του φόρου αποτελεί μία καλή είδηση. Καλές ειδήσεις που επί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν είχαμε δει ούτε ακούσει για τους πολύτεκνους...