Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΣΤΗΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ για το εκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο

Υπόμνημα με προτάσεις της ΑΣΠΕ (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος) κατατέθηκε στην Υπουργό Παιδείας.

Σε αυτό αναφέρονται οι προτάσεις της ΑΣΠΕ για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων, τα πειραματικά σχολεία, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενώ ζητείται να μην μειωθούν οι ώρες των Θρησκευτικών στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και να μην ενταχθεί η Σεξουαλική «διαπαιδαγώγηση» στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων.


Το υπόμνημα της ΑΣΠΕ

Προς την Υπουργό Παιδείας
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ΜορφωτικώνΥποθέσεων.
ΚΟΙΝ Γραφείο Πρωθυπουργού

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,


ΘΕΜΑ: Αναγκαίες Βελτιώσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
Σχετικά με το εν θέματι σχέδιο νόμου που συζητείται στην Επιτροπή σας, παρακαλούμε όπως υποστηρίξετε τις ακόλουθες, σημαντικές, βελτιώσεις που ζητούμε να επέλθουν, καθότι χρονίζουν και έχουν δημιουργήσει κοινωνικές αδικίες και προβλήματα:

1)Ελεύθερες μετεγγραφές για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους (άρθρο 69 και επόμενα) – βλ. Παράρτημα 1ον

  • Επαναφορά της διάταξης που ίσχυε επί 30-έτη τουλάχιστον.
  • Ζητάμε την ελεύθερη μετεγγραφή για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους, όχι μόνο λόγω ειδικής πληθυσμιακής ομάδας που προστατεύεται από το Σύνταγμα, αλλά και γιατί δεν είναι συνταγματικά ορθό, ως προς τα ίσα δικαιώματα των πολιτών, οι καθ' υπέρβαση εισακτέοι ανά έτος που εισάγονται με πολύ μεγάλη απόκλιση μορίων από την βάση εισαγωγής να τυγχάνουν επιπλέον και ελεύθερης μετεγγραφής, ενώ οι πολύτεκνοι να εξαιρούνται και των δύο αυτών ευεργετημάτων.


2)Πειραματικά Σχολεία– βλ. Παράρτημα 2ον

  • θέσπιση ειδικής κατηγορίας σε ποσοστό 20% των κληρώσεων (τόσο στην εισαγωγική βαθμίδα όσο και στις συμπληρωματικές για τις κενές θέσεις) να αφορά αποκλειστικά σε τέκνα πολυτέκνων.


3)Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) – βλ. Παράρτημα 3ον

  • θέσπιση ειδικής κατηγορίας εισαγομένων για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους και απαλλαγή από τα δίδακτρα.


4)Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ):

  • Τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών να μοριοδοτούνται με δώδεκα (12) μόρια τουλάχιστον, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό (εισοδηματικά κριτήρια κ.λ.π., βάσει αποφάσεων και του ΣτΕ) και να παύσει να γίνεται αναφορά στις Προσκλήσεις του Ι.Κ.Υ για μοριοδότηση των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών με τέσσερα (4) τέκνα και άνω.


➤ Να μην μειωθούν οι ώρες των Θρησκευτικών στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

  • οι ώρες διδασκαλίας από 2 έγιναν 1 στην Ε΄ και στην Στ΄ Δημοτικού. Η γνώση των βασικών στοιχείων επικρατούσας θρησκείας είναι συστατικό στοιχείο της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ελλάδας, τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής αλλά και ομαλής ενσωμάτωσης παιδιών από άλλες χώρες στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να επανέλθουν οι ώρες σε δύο, όπως ήταν πριν.

6)Να μην ενταχθεί η Σεξουαλική «διαπαιδαγώγηση» στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων (Αιτιολογική Έκθεση άρθρου 1) – Βλ. Παράρτημα 4ον

  • Οπωσδήποτε δεν πρέπει να εισαχθεί στην ελληνική εκπαίδευση για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, καθώς έχει πολλές αρνητικές συνέπειες και ενδεχόμενους κινδύνους, ενώ για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει, εφόσον εισαχθεί, να είναι προαιρετικό μάθημα, με απαραίτητη τη γονική συναίνεση, σεβόμενοι (α) το δικαίωμα των γονέων να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους με γνώμονα τις ιδεολογικές, θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις τους, (β) τον στόχο που έχει διακηρύξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μείωση των εκτρώσεων: «Αν είχαμε 10% λιγότερες εκτρώσεις, θα είχαμε 10% περισσότερες γεννήσεις» ομιλία στη Βουλή, 5/3/2019, στη συζήτηση για το πόρισμα της προηγούμενης Βουλής για το Δημογραφικό πρόβλημα), αφού σε κράτη της Ευρώπης, όπως π.χ. στην Βρετανία, η εισαγωγή του μαθήματος επέφερε αύξηση εκτρώσεων στον ανήλικο πληθυσμό. Επιπρόσθετη τεκμηρίωση παρέχεται στο σχετικό Παράστημα.


Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις μας που είναι προϊόν συλλογικής εργασίας ομάδας επιστημόνων – εκπαιδευτικών καθώς και αιτημάτων της Συνομοσπονδίας μας που ταλανίζουν τις πολύτεκνες οικογένειες τα τελευταία χρόνια.

Για την ΑΣΠΕ 
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 
Βασίλειος Θεοτοκάτος Δήμητρα Αγγελή


*Διαβάστε τα παραρτήματα εδώ: https://www.aspe.gr