Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

Ξεκινάνε την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και τα σχολικά γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία

Αυτό προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας...

που περιλαμβάνεται στα μέτρα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα: 

α) με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής,
β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και 
γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων σίτισης


➤ Η ΚΥΑ εδώ: www.minedu.gov.gr