Σάββατο, 22 Αυγούστου 2020

Το ποταμάκι

- Από που είσαι, ποταμάκι;
- Από κείνο το βουνό.
- Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
- Σύννεφο στον ουρανό.- Ποια είναι η μάνα σου; - Η μπόρα.
- Πώς κατέβηκες στη χώρα;
- Τα χωράφια να ποτίσω
   και τους μύλους να γυρίσω.
- Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
  ποταμάκι μου καλό.
- Βιάζομαι πολύ να φύγω,
  ν' ανταμώσω το γιαλό.*Ζαχαρίας Παπαντωνίου (από το βιβλίο παιδικά τραγούδια).