Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Λιγότερα σχολεία, περισσότεροι εκπαιδευτικοί, λιγότερα παιδιά στα Δημοτικά, περισσότερα στα νηπιαγωγεία

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) του σχολικού έτους 2018/2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, μειώθηκαν κατά 0,6% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,8% στα δημοτικά

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, αυξήθηκε κατά 3,4% στα νηπιαγωγεία και κατά 5,2% στα δημοτικά

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν αύξηση κατά 2,3% στα νηπιαγωγεία και μείωση κατά 1,1% στα δημοτικά

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν μείωση κατά 0,6% στα δημοτικά

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2018/2019 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 10,2 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 8,7 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2017/2018, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,3 και 1 προς 9,3

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 32,0% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,2% των δημοτικών της Ελλάδας


➤ Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εδώ: www.statistics.gr