Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Έτσι θέλει η κυβέρνηση να καλυφθούν οι χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία λόγω των καταλήψεων

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα δίδονται οδηγίες στους Διευθυντές/τριες των σχολείων για τον τρόπο που θα καλυφθούν οι χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία λόγω των καταλήψεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.


➤ Όπως και με τα προηγούμενα ΦΕΚ, αποφάσεις, εγκυκλίους κ.α... Καμία ουσιαστική αναπλήρωση δεν πρόκειται να γίνει των χαμένων μαθημάτων. Στην Ελλάδα ζούμε...

* Όπως επίσης, για να μην έχουμε καταλήψεις στα σχολεία μας, θα πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το πολιτικό μας σύστημα να εκλείψει τις αιτίες που τις προκαλούν και όχι να προσπαθεί να τις «θεραπεύσει» εκ των υστέρων. Και στις αιτίες μπορούμε να βάλουμε: τα άθλια σχολεία μας (κτιριακά και υποδομές), την υποστελέχωση σε εκπαιδευτικούς, την οικονομική ανέχεια των οικογενειών της πατρίδας μας, το επίπεδο μόρφωσης που παρέχεται στα παιδιά μας και πολλά άλλα ακόμα...


Τι αναφέρει το ΦΕΚ:

Κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων.

1. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).

δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.