Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Μακεδονία για τους «επενδυτές» τα Σκόπια...

Συμφωνία με την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Next.e.GO SE υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Διαβάζοντας λοιπόν στην επίσημη σελίδα της εταιρίας : «ND Group has a specialized focus on the emerging markets in the Southeast Europe (SEE) region, especially in the countries of Kosovo, Macedonia, and Albania. We have a deep understanding of SEE and a strong track record in the region, particularly in the logistics, services and real estate sectors.»


«Ο Όμιλος ND έχει εξειδικευμένη εστίαση στις αναδυόμενες αγορές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), ιδίως στις χώρες του Κοσσυφοπεδίου, της Μακεδονίας και της Αλβανίας. Έχουμε μια βαθιά κατανόηση της ΝΑΕ και ένα ισχυρό ιστορικό στην περιοχή, ιδιαίτερα στους τομείς της εφοδιαστικής, των υπηρεσιών και των ακινήτων.»

* Φωτογραφία από Paul Brennan από το Pixabay