Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Θέμα: σχετικά με τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι
τα θέματα, που εξετάστηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, είναι τα εξής:
15-04-2015
·        Μία τοποθέτηση εκπαιδευτικού.
·        Μία ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικού και συμπλήρωση ωραρίου.
17-04-2015
·        Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε κενό που προέκυψε λόγω αδείας
·        Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού.
24-04-2015
·        Μία αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Εγκρίθηκε.
·        Μία αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου.  Εγκρίθηκε.
·        Μία ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  και τροποποίηση της τοποθέτησής του.
·        Μία τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού.
·        Τοποθέτηση και συμπλήρωση ωραρίου ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
·        Τροποποίηση συμπλήρωσης  ωραρίου ενός εκπαιδευτικού.
·        Εξέταση δύο κοινών αιτημάτων των αιρετών:
1.     Υποβολή ερώτησης προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να διευκρινιστεί αν οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και εάν μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
Η απάντηση του προέδρου του συμβουλίου αναφέρει ότι η υπηρεσία υπέβαλλε το ερώτημα στην προϊσταμένη αρχή, που είναι το Υπουργείο Παιδείας και πήρε την απάντηση ότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η ανάρτηση των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών και ότι δεν μπορεί να υποβάλλει το ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2.     Μετακινήσεις εκπαιδευτικών λόγω εκπρόθεσμων μετεγγραφών.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου ανέφερε ότι θα μας απαντήσει εγγράφως.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος
αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ
του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6940044993
τηλ. 6930478469