Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

7H EBΕΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΒΕΠ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της 7ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25-30 Σεπτεμβρίου 2015, προκηρύσσεται πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προφορές για την εκμετάλλευση των δύο (2) κυλικείων που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.


Πρόκειται:
Α) Για το κυλικείο του εσωτερικού χώρου που είναι στεγαζόμενο, 28 τ.μ., με παροχή ρεύματος, νερού και εκθεσιακής δομής. Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 1.100€ χωρίς ΦΠΑ.
Β) Για το κυλικείο του εξωτερικού (υπαίθριου) χώρου, που είναι 100 τ.μ., με παροχή ρεύματος και νερού, χωρίς δόμηση (έδαφος). Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 1.300€ χωρίς ΦΠΑ.  
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Επιμελητήριο Πιερίας, έως  την Τετάρτη 16-09-2015 και ώρα 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα, Τετάρτη 16-09-2015 και ώρα 14:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351047263.


O Πρόεδρος της Επιτροπής Έκθεσης

Μάρκος Κουλούμογλου