Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ανακοινώνεται ότι, με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής τροποποιείται ο Καν.(ΕΕ) 1031/2014 με τον οποίο θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει παράταση των εκτάκτων μέτρων στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 (ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη).Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά για δωρεάν διανομή.
Οι ποσότητες που θα παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό δικαιούχο-φυσικό πρόσωπο πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε κατανάλωση 500 γραμμαρίων ημερησίως και για μια εβδομάδα (3,5 κιλά ανά δικαιούχο).

Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε:
1. «Οργανώσεις Παραγωγών» (ΟΠ): οι Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ).
2. «Παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών» (μη μέλη ΟΠ)

Η νέα κατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ του Καν.(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά:

. Ντομάτες, αφορά μόνο ποικιλίες για νωπή κατανάλωση
. Καρότα
. Λάχανα
. Γλυκοπιπεριές
. Κουνουπίδια και μπρόκολα
. Αγγούρια
. Αγγουράκια
. Μανιτάρια του γένους Agaricus
. Μήλα
. Αχλάδια
. Δαμάσκηνα
. Κόκκινα φρούτα (των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 20, 0810 30 και 0810 40)
. Νωπά επιτραπέζια σταφύλια
. Ακτινίδια
. Γλυκά πορτοκάλια
. Κλημεντίνες
. Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και τα satsumas), wilkings και
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
. Λεμόνια
. Ροδάκινα και νεκταρίνια (για την ΠΙΕΡΙΑ μέχρι 107 τόνους)

Τα μη μέλη ΟΠ υλοποιούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης ως κάτωθι:

- Μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει και οι οποίες  δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,

- ή μεμονωμένα, στη περίπτωση όπου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας δεν υπάρχουν Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που να είναι αναγνωρισμένες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σας ενημερώνουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας δραστηριοποιούνται δύο Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες είναι αναγνωρισμένες για τα εξής προϊόντα:
Ακτινίδια, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Καρπούζια, Κεράσια, Μήλα, Νεκταρίνια, Πεπόνια, Ροδάκινα, Σταφύλια επιτραπέζια.

Για τη δράση της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών συμμετέχουν φορείς, όπως:
α) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014,
β) κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και
γ) κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών.

Ωφελούμενοι - τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι, κατά προτεραιότητα:
α) οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης,
β) τα κοινωνικά παντοπωλεία,
γ) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
δ) τα δημόσια σχολεία και
ε) οι παιδικές κατασκηνώσεις

Οι Οργανώσεις Παραγωγών συνάπτουν σύμβαση με τους παραπάνω φορείς, οπουδήποτε στην Ελλάδα στην οποία περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων και ο αριθμός των ωφελουμένων.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.: 23513-51119.