Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Σε δυο Διαρκείς Επιτροπές, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και σε δυο Επιτροπές Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής, την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετέχει ο βουλευτής Πιερίας Κώστας Κουκοδήμος.

Ειδικότερα, το αντικείμενο των επιτροπών αφορά:


Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και του Υπουργού Επικρατείας στον οποίο υπάγονται οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής.

Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών της Βουλής και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, η υποβολή προτάσεων στον Πρόεδρο της Βουλής για την ενέργεια ή την περιστολή συγκεκριμένων δαπανών και η εξέταση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Βουλής. Η επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) βουλευτές, από τους οποίους οι τρεις είναι οι Κοσμήτορες της Βουλής.

Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής 
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η εποπτεία της λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Βουλής και η διατύπωση προτάσεων προς τον Πρόεδρο της Βουλής για τυχόν οργανωτικές μεταβολές στη λειτουργία της. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής προβλέπονται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) βουλευτές, από τους οποίους οι τρεις είναι οι Κοσμήτορες της Βουλής.