Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Βρείτε το μνημείο! (Παίξτε με την… Αλήθεια!)

Από σήμερα ξεκινάμε εδώ στην «ΑΛΗΘΕΙΑ» μια προσπάθεια ανάδειξης των μνημείων της Κατερίνης.
Θα δημοσιεύουμε την φωτογραφία ενός μνημείου/αγάλματος της πόλης μας, και θα σας ζητάμε να βρείτε πιο είναι και που βρίσκεται!
Μπορείτε να στέλνετε τις απαντήσεις σας στο email της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»:Η σωστές απαντήσεις θα δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα μαζί με τα ονόματα αυτών που το βρήκαν (εφόσον το επιθυμούν).

Μαζί με την απάντηση θα δημοσιεύουμε και πληροφορίες για το μνημείο/άγαλμα, αλλά και θα αναδεικνύουμαι τυχόν προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του.

Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν και σας ζητάμε να βρείτε την ταυτότητα και την τοποθεσία του συγκεκριμένου μνημείου.

Καλή επιτυχία!