Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ο Χάρης Τζαμακλής εισηγητής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων». (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Χάρης Τζαμακλής ήταν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων» κατά την επεξεργασία του στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.


Η Συνθήκη Εμπορίας Όπλων των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε από τα συμβαλλόμενα κράτη εξαιτίας της ανάγκης να εξαλειφθεί η παράνομη εμπορία συμβατικών όπλων, καθώς και να προληφθεί η διοχέτευση και διάχυσή τους στην παράνομη αγορά ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή προς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, περιλαμβανομένης της διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνώρισαν ότι το παράνομο και άνευ αρχών εμπόριο συμβατικών όπλων προκαλεί σημαντικές συνέπειες στον ανθρωπιστικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας.
Σύμφωνα με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, «Η συνθήκη καλύπτει ένα διεθνές νομικό κενό που ετύγχανε εκμετάλλευσης. Συνεπώς, βασίμως υπάρχει ελπίδα ότι η εφαρμογή της θα συμβάλει στη μείωση του λαθρεμπορίου όπλων και θα περιορίσει τα μέσα των εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την πρόσβαση στις νόμιμες επιχειρήσεις παραγωγής τέτοιου υλικού».

Για τη συμμετοχή της Ελλάδας, ο Χάρης Τζαμακλής επεσήμανε ότι κρίθηκε σκόπιμη, διότι εκτιμήθηκε ότι στην ευαίσθητη γεωπολιτικά περιφέρεια μας η Ελλάδα θα ωφεληθεί από την επιβολή κανόνων και ελέγχων στη διακίνηση συμβατικών όπλων.