Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Διάκριση για τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου


Η εργασία μαθητών του τμήματος Γ4 του 7ου Γυμνασίου με τίτλο :" Η Πιερία από τη σκλαβιά στην απελευθέρωση" με την οποία πήραν μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Τοπικής Ιστορίας για μαθήτριες/τές της Γ΄ τάξης Γυμνασίων της Μακεδονίας και της Θράκης : Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη (1821-αρχές 20ού αι.)» που διοργάνωσε το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, κέρδισε έπαινο. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Ιωάννα Τσαουσίδου είναι οι ακόλουθοι :

Μπατσαρά Ελπίδα 

Παπαδοπούλου Παρθένα

Πατσιοδήμου Ευαγγελία - Παναγιώτα

Πούλιος Απόστολος

Πρέσσα Πηνελόπη

Σαρήμπασης Κωνσταντίνος

Σασσάνη Μαρία 

Σιρδένη Ειρήνη

Στύλου Παναγιώτα.