Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στον Δήμο Κατερίνης.

Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στον Δήμο Κατερίνης.
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 05 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:

1.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, ΟΠΠΑΠ, Επιμελητηρίου και e-trikala Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την οργάνωση και την λειτουργία Εορταστικού Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

4.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Εορταστικού Θεματικού Πάρκου στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

5.

Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Βόλο προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες του διήμερου Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

6.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία του πάρκου σκύλων (dog park) στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης

Εισηγητής: Βαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

7.

Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

8.

Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

9.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

10.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων κοιμητηρίων Δ. Κατερίνης» (28/2016 μελέτη)

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

11.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (8/2014 μελέτη)

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

12.

Ανάκληση της 376/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση της 72/2016 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 44.360,26 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία] και εκ νέου λήψη της

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

13.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

14.

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης» με αριθ. μελέτης 12/2015

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

15.

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κατερίνης» με αριθ. μελέτης 47/2015.

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

16.

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

17.

Έγκριση και παραλαβή του ερευνητικού έργου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης Δήμου Κατερίνης – Σχεδιασμός, επιλογή, οριοθέτηση οργάνωσης χώρων καταφυγής» σύμφωνα με το πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

18.

Λήψη απόφασης περί κατεδάφισης ή μη του κτηρίου του παλαιού Δημοτικού Αμαξοστασίου

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

19.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (Α.Μ. 28/2014)»

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

20.

Διατύπωση απόψεων για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

21.

Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Φούντα – Κλήμα – Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

22.

Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

23.

Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (43/2014 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

24.

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση ‘‘Καλόγηρος ’’ του Τ.Κ. Ράχης

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

25.

Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους

Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

26.

Ανάκληση της 460/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Διάθεση ποσού εισπραττόμενου στις λαϊκές αγορές ημερήσιου τέλους, σε Ομοσπονδία Συλλόγων παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης» και εκ νέου λήψη της

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

27.

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μη καταβολής ημερήσιου τέλους από παραγωγό, ύστερα από αίτημα του Σωματείου Λαχανοκηπουρών «Ο Άγιος Τρύφων»

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

28.

Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος του Δημητρίου Ράπτη στη Δ.Κ. Κατερίνης, ύστερα από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

29.

Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

30.

Έγκριση ή μη της 80/2016 απόφασης ΔΕΥΑΚ με θέμα «Καθορισμός τελών για τη λειτουργία σταθμού βοθρολυμάτων της ΕΕΛ Κατερίνης και Κορινού»

Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

31.

Έγκριση ή μη της 117/2016 απόφασης ΔΕΥΑΚ με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΕΥΑ Κατερίνης»

Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

32.

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίκων» (83/2016 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

33.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:

«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (48/2013 μελέτη)

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

34.

Τροποποίηση της με αριθ. 40/2009 μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

35.

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

36.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

37.

Ανάκληση της 608/2004 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση παραχώρησης χρήσης στη Γ.Γ.Ε.Ε. – Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. για ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην πόλη μας»

Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος