Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Δελτίο τύπου-Δήμος Κατερίνης: Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στον Οικισμό «Γρέβενη» της Δ.Κ. Καλλιθέας

Δελτίο τύπου-Δήμος Κατερίνης: Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στον Οικισμό «Γρέβενη» της Δ.Κ. Καλλιθέας
Στην υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου: «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον Οικισμό Γρέβενη», εντάσσονται, οι εργασίες, που είναι σε εξέλιξη από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, στην επέκταση της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, μίας περιοχής, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη & οικοδομική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα, η αναβάθμιση, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών επιτυγχάνονται με την πλήρη κατασκευή κρασπέδων, την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων, καθώς και με ασφαλτοστρώσεις, που συμπληρώνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές. Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε εργασίες διαμόρφωσης οδών, τοποθετήσεις αγωγών και κρασπέδων.

Όπως είναι γνωστό, προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα και με σχετικό αίτημα που διατύπωσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των εργασιών, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης τονίζει σε δήλωσή του: «Οι συντονισμένες και προγραμματισμένες παρεμβάσεις μας, για την ποιότητα των υποδομών στην πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας αποτελούν διαχρονικά πρώτη προτεραιότητα. Ειδικά σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη περιοχή τα έργα βελτιώνουν αισθητά την καθημερινότητα των κατοίκων και συνδέουν αρμονικά τον τουρισμό με τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη».

Όπως σημειώνει, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Χρυσόστομος Κυραιλίδης: «Με τις παρεμβάσεις αυτές, καλύπτουμε τις αυξημένες ανάγκες που υφίστανται, για την συνολική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης».

Η ταυτότητα των εργασιών

Αναλυτικότερα, στην περιοχή της παρέμβασης έχει ήδη κατασκευασθεί σε ποσοστό 60% το δίκτυο όμβριων, σύμφωνα με την μελέτη «Κατασκευή Δικτύων Όμβριων υδάτων στις Επεκτάσεις του οικισμού της Καλλιθέας». Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εκσκαφές για τις εργασίες οδοστρωσίας, ενώ κατασκευάστηκαν τα κράσπεδα και τα ρείθρα που προβλέπει η μελέτη. Παράλληλα, έγινε η διαμόρφωση πεζοδρομίων με πλάτος δύο (2) μέτρα και υποβάθμισή των κρασπέδων στα σημεία που χρειάζεται για να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια από άτομα με αναπηρία, καθώς και να είναι εφικτή η κατασκευή του δικτύου όμβριων υδάτων με τα φρεάτια υδροσυλλογής του κ.ο.κ., ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί με ασφαλτοστρώσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου ύψους 250.000,00 ευρώ καλύπτεται από δημοτικούς πόρους, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, η πρώτη φάση εργασιών, που ολοκληρώθηκαν το 2014 επικεντρώθηκε στο ανατολικό τμήμα της περιοχής και περιλάμβανε πλήρη κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και ασφαλτοστρώσεις.