Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ
Με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο που ορίζεται ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης καρκίνου του μαστού, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Μαστογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης αυξάνει τις ημέρες λειτουργίας του από δύο σε τρεις λόγω της πρόσληψης ενός Ακτινοδιαγνώστη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Οι ημέρες λειτουργίας του είναι Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη κατόπιν ραντεβού, στο τηλ. 2351350215.

Τα κριτήρια για να κάνει μία γυναίκα μαστογραφία είναι τα κάτωθι:

• Γυναίκες άνω των σαράντα ετών με έμμηνο ρύση, εξετάζονται μεταξύ 7ης - 12ης ημέρας του κύκλου τους

• Γυναίκες άνω των σαράντα ετών χωρίς έμμηνο ρύση, εξετάζονται οποιαδήποτε ημέρα

• Γυναίκες κάτω των σαράντα ετών κάνουν μαστογραφία μόνο σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτα συμπτώματα στο μαστό ή έχουν επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οι γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Ιατρείο Μαστού του Νοσοκομείου στα τηλ. 2351350234-235. Στη συνέχεια θα τις κατευθύνουν οι χειρουργοί του Ιατρείου Μαστού.

Αναφέρεται ότι οι ανασφάλιστες γυναίκες κάνουν δωρεάν όλες τις εξετάσεις προσκομίζοντας τον ΑΜΚΑ τους.

Σημειώνουμε ότι το Νοσοκομείο της Κατερίνης διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο ( DR) ο οποίος δίνει στην εξεταζόμενη λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με τους μη ψηφιακούς και απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μικρές βλάβες του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασματική νόσο που προσβάλει τις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σώζει ζωές.


Ο Διοικητής
Ανέστης Μυστρίδης