Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2016 στο Νομό Πιερίας

Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2016 στο Νομό Πιερίας
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων, ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2016 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ίτσιος Γεώργιος