Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Δ.Σ ΕΛΜΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-3-17)

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Δ.Σ ΕΛΜΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-3-17)
1. «Ψήφισμα για τις ειδικότητες ΤΕ16 και ΕΜ 16»

Εγκληματική πράξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η απουσία των ειδικοτήτων ΤΕ16 και ΕΜ 16 από την πρόταση του ΙΕΠ για την Ομαδοποίηση των Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη θέση δε των δύο ειδικοτήτων γεννήθηκε μια νέα ειδικότητα - μόρφωμα, η ΤΕ01.16, που δεν τις περικλείει.


Τα Μουσικά Σχολεία πάντα λειτουργούσαν [στο μουσικό κομμάτι του σχολείου] για μεν τις ειδικεύσεις οργάνων ευρωπαϊκής μουσικής από την κατηγορία ΤΕ16 και για μεν την προώθηση της παραδοσιακής μας μουσικής από τους εμπειροτέχνες ΕΜ 16. Ποιοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν να στελεχώσουν τα μουσικά σχολεία για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα;

Αν ανατρέξει κάποιος στους πίνακες αναπληρωτών θα δει τη σκληρή πραγματικότητα: Οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σπουδών με ειδίκευση σε μουσικά όργανα Ευρωπαϊκής μουσικής ΠΕ16.01 ή Παραδοσιακής Μουσικής ΠΕ16.02 δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα Μουσικά Σχολεία ανά την Ελλάδα.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις ασυνάρτητες πρωτοβουλίες, που σαφώς δεν μπορεί να ανήκουν στην σφαίρα του «λάθους» ή του «ξεχάστηκε», μας οδηγούν αβίαστα στα παρακάτω συμπεράσματα που θα επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες:

1. Απόλυση των εκπαιδευτικών των ανωτέρω κλάδων

2. Αυτόματη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού των Μουσικών Σχολείων

3. Μείωση οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας.

Είναι προφανές πως, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να διδαχθούν οι μαθητές του σχολείου το όργανο επιλογής που επιθυμούν και για το οποίο άλλωστε ήλθαν στο σχολείο, μοιραία θα φύγουν. Μοιραία, λοιπόν, όταν θα μειωθούν τα τμήματα, το πρόβλημα δεν θα παραμένει μόνο στο κομμάτι της Μουσικής, αλλά θα επεκταθεί και στα μαθήματα της Γενικής Παιδείας.

Τότε το Μουσικό Σχολείο ως θεσμός θα κινδυνεύσει να έχει την τύχη του θεσμού των Αθλητικών Σχολείων. Αυτή φαίνεται να είναι η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας.


2. «Ψήφισμα συμπαράστασης στους 9 φοιτητές της Ξάνθης»

Η ΕΛΜΕ Πιερίας στέκεται στο πλευρό των 9 φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καταγγέλλει τη στοχοποίησή τους από καθηγητή του τμήματος ΗΜΜΥ. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την απόπειρα ποινικοποίησης του φοιτητικού συνδικαλισμού που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Θράκης θεωρώντας ότι στο στόχαστρο μπαίνουν η ίδια η δημοκρατία και οι συνταγματικά κατοχυρωμένες συνδικαλιστικές ελευθερίες. Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στους διωκόμενους φοιτητές και καλούμε την κυβέρνηση, το υπουργείο Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταδικάσουν τις διώξεις για λόγους φρονηματισμού και να απομονώσουν την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό στους ακαδημαϊκούς-εκπαιδευτικούς χώρους.