Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Πιερίας απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για σύναψη συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας ενημέρωσης για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του.


Η διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη θα καθοριστεί από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπάλληλο του Επιμελητηρίου κα. Ακριβή Μαντωνίτσα στο τηλέφωνο 23510.23211 (εσωτερικό 2) ή στο επιμελητηριακό κτίριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9, Δε-Πα 07:30-15:30.