Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Προ τετελεσμένων γεγονότων και οι γονείς στην Κατερίνη. Πρόσφυγες σιγά-σιγά σε όλα τα σχολεία της πόλης.

Προ τετελεσμένων γεγονότων και οι γονείς στην Κατερίνη. Πρόσφυγες σιγά-σιγά σε όλα τα σχολεία της πόλης.
Χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς προειδοποίηση τοποθετούνται παιδιά προσφύγων σε Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία της Κατερίνης.

Χωρίς ενημέρωση οι γονείς!


Τοποθετούνται σε διάφορες τάξεις χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή στα σχολεία αλλά και σε εκπαιδευτικούς.

Κανείς δεν γνωρίζει αν τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αυτό γιατί κανείς δεν ενημερώνει πλέον κανέναν.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταθεί ο ρυθμός εισόδου παιδιών προσφύγων σε σχολεία της Κατερίνης.