Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κατερίνη, Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων – Συμπλήρωση νέων εντύπων 2017»


Εισηγητής : κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λογιστής, Φοροτεχνικός,

Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε

λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος

εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Χώρος διεξαγωγής:

 Κατερίνη, Επιμελητήριο Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 9

Σάββατο 13 Μαΐου 2017, από τις 09.30΄-14.30΄

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 5 ωρών.

* Προϋπόθεση συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη (Α.Ε.Ι.), που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης (συνδρομή 2017) και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 4ου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 12/05/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, με τους εξής τρόπους:

-Στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Μαλακούση 10, 3ος όροφος, τηλ.:2331029111 (οι αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο)

-Αποστολή με Fax: 2331072033

-Αποστολή με email: oee4pt@oe-e.gr

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Με εκτίμηση
Κιτιξής Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος 4ου Π.Τ. του ΟΕΕ