Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Συνεχίζει τις παρεμβάσεις "λίφτινγκ" ο Δήμος Κατερίνης στις παιδικές χαρές

Συνεχίζει τις παρεμβάσεις "λίφτινγκ" ο Δήμος Κατερίνης στις παιδικές χαρές
Μέσα από ένα πρότυπο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάθε χώρο, οι παρεμβάσεις την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκαν στις Τοπικές Κοινότητες Μοσχοχωρίου, Παραλίας (2), Βρίας, καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Περίστασης (2).Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το πρόγραμμα παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές περιλαμβάνει και την εν γένει διαμόρφωση του χώρου: με εξομάλυνση του εδάφους, κατασκευή περιφράξεων - όπου απαιτείται - εγκατάσταση φωτισμού, προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και να μπορούν να πιστοποιηθούν και να λειτουργήσουν.