Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Πράγα

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Πράγα
Το σχολείο μας συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ E.CH.O που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα με εταίρους από την Τσεχία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρήση της μουσικής ως μέσο απόκτησης γνώσεων και διεύρυνσης των πολιτισμικών ορίων, καθώς και ως εργαλείο μάθησης.

Όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την Ευρωπαϊκή διάσταση και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία. Επίσης, μέσα από τις μουσικές δραστηριότητες (χορωδία και ορχήστρα) οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συνεργαστούν και να εργαστούν διαδραστικά με στόχο αποτελέσματα, τα οποία τροφοδοτούν και ενδυναμώνουν την αυτοεκτίμηση και τις κοινωνικές τους ικανότητες. Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα η ορχήστρα εργάζεται με σταθερό και συνεχή ρυθμό, αναπτύσσοντας ικανότητες για συνεργασία, αλληλεπίδραση και συντονισμό. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων.


Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με τη χρήση μέσων τεχνολογίας, διαδικτυακές συναντήσεις, ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προγραμμάτων υπολογιστών, ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων. Ως εκ τούτου, οι μαθητές είναι πρωταγωνιστές αυτών των δραστηριοτήτων, λόγω της προδιάθεσής τους στις νέες τεχνολογίες. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ και τον Κωνσταντίνο Σακούλα, μουσικό.