Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Επέστρεψε το Σάββατο ,10 Ιουνίου, από τη Λυών της Γαλλίας η αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών του 12/θέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου Κορινού.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν η συντονίστρια του προγράμματος κ. Τσιαλού Ευανθία και η κ. Αικατερίνη Δούλια, εκπαιδευτικοί αγγλικών ,οι κ. Σαρβάνη Ελένη και Σιάσιου Αθηνά, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΑ2-Εrasmus+ , η καταληκτική συνάντηση των εταίρων ενόψει της λήξης του.

Κατά τις συζητήσεις μας ,έγινε συνολική αποτίμηση των πεπραγμένων, αυτοαξιολόγηση με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί κατά τη διεκδίκηση του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος και συγκέντρωση όλου του υλικού που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση των δράσεων του.


Εκφράστηκε γενική ικανοποίηση για τον παιδαγωγικό αντίκτυπο του προγράμματος στα εμπλεκόμενα σχολεία αλλά και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τις όμορφες ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκειά του. Επίσης, καταγράφηκε η επιθυμία των εταίρων για συνέχιση της συνεργασίας σε άλλο επίπεδο όπως πρόγραμμα e-twinning,επικοινωνία μέσω skype, συνέχιση της αλληλογραφίας κλπ.

Τα παραπάνω καθώς και γενική ανασκόπηση του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε μαθητές και γονείς, στις 14 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Η καταληκτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα συμβολικό της ευρωπαϊκής ενότητας ανθρωπο-τρένο ,σχηματισμένο από μαθητές και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον τίτλο του προγράμματός μας: «Εuropean Express. Everybody on board!»

Το σύνολο των δράσεων του διετούς προγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://theeuropeanexpress.e-monsite.com/