Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Παίρνοντας απουσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης. Οι ασθενείς, οι αργοπορημένοι και ο αγνοούμενος...


Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-6-17 η πρόεδρος Πόπη Μπατάλα παίρνει απουσίες και παρουσίες.

Για να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά...


  • Αρκετοί οι άρρωστοι (μάλλον λόγο καιρού...) (στους ασθενείς δεν έχει καταγραφεί στο βίντεο ένας ακόμα.)
  • Κάποιοι θα ερχόταν σε λίγο, αν υπολογίσουμε όμως ότι το Δ.Σ. είχε ώρα έναρξης 7:30 το απόγευμα και η πρόεδρος ξεκίνησε να παίρνει παρουσίες στις 8:15 περίπου, το σε λίγο έρχομαι τι σημαίνει;
  • Και ένας δημοτικός σύμβουλος, αγνοούμενος....
  • Επίσης από τους 29 προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων παρών ήταν οι... δέκα!
  • Ένας δημοτικός σύμβουλος αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων πριν την ημερήσια διάταξη...

*Δείτε το σχετικό βίντεο: