Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ρουμανία

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ρουμανία
Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Επιχειρηματικότητα: ένα βήμα προς το μέλλον”. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διακρατική συνάντηση εργασίας στη Ρουμανία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, σχολεία από την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Τουρκία.


Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών οι οποίες θα συσχετίζονται με την ενσωμάτωση της καινοτομίας αλλά και ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα η διεπιστημονική διδασκαλία και άλλες νέες συνεργατικές μέθοδοι. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχική εκπαίδευση καθώς και να προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ.Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Φιλάρετο Παπαβραμίδη, καθηγητή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ και δύο μαθήτριες.