Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Δήμος Κατερίνης: Βελτίωση – αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς της Δ.Ε. Πιερίων

Δήμος Κατερίνης: Βελτίωση – αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς της Δ.Ε. Πιερίων
Την τρέχουσα περίοδο οι εργασίες επικεντρώνονται σε ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Ρητίνης, ενώ αναλυτικότερα - μεταξύ άλλων - οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Σε οικισμούς της Δ.Κ Ρητίνης:

Τσιμεντοστρώσεις οδών, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, τοιχείων, ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών κ.α.

Τ.Κ Ελατοχωρίου: Εργασίες πλακόστρωσης της κεντρικής εκκλησίας του οικισμού, κατασκευή ιρλανδικών ρείθρων σε διαβάσεις ρεμάτων κ.ο.κ.

Τέλος, εργασίες στο πλαίσιο της ίδιας εργολαβίας, θα εκτελεστούν και σε οικισμούς της Τ.Κ Βρίας, καθώς κ.α. παρεμβάσεις στους οικισμούς που προαναφέρθηκαν.

Το έργο προϋπολογισμού €368.800,00 χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους, κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2018.