Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Τρίτη σήμερα 7 Νοεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Τρίτη σήμερα 7 Νοεμβρίου 2017