Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Οργανισμός Πολιτισμού (ΟΠΠΑΠ): 4ος Αγώνας Δρόμου, Περιπατητικός και Ποδηλατικός Κορινού

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Οργανισμός Πολιτισμού (ΟΠΠΑΠ): 4ος Αγώνας Δρόμου, Περιπατητικός και Ποδηλατικός Κορινού