Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Η Μ.Κ.Ο. ADRA ζητάει προσωπικό από την Πιερία για το κέντρο προσφύγων στην Κάτω Μηλιά.

Η Μ.Κ.Ο. ADRA ζητάει προσωπικό από την Πιερία για το κέντρο προσφύγων στην Κάτω Μηλιά.
Το υποκατάστημα της ADRA Deutschland e.V. στην Ελλάδα, μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προτίθεται να προσλάβει για τη δομή φιλοξενίας στην Κάτω Μηλιά τους εξής:

• Έναν (1) ψυχολόγο

• Τέσσερις (4) υπεύθυνους υποδοχής

Γνώση της Αραβικής γλώσσας και/ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε ελληνικές ή διεθνείς ΜΚΟ θα θεωρηθούν σημαντικό πλεονέκτημα.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και η λήξη της ορίζεται στις 30.06.2018

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σχετική ευχέρεια με την αγγλική γλώσσα (σε προφορικό και γραπτό λόγο) και να χειρίζονται με άνεση το MS Office.

Υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πιερίας θα προτιμηθούν.

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και θα παρασχεθούν όλα τα επιδόματα στους εργαζόμενους (Δώρα Χριστούγεννων, Πάσχα και επίδομα αδείας).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική και/ή στην ελληνική γλώσσα στο παρακάτω e-mail: elena.drikoudi@adra.de

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους, ωστόσο θα επικοινωνήσουμε μόνο με εκείνους που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις.

Προθεσμία υποβολής: 18.12.2017

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των προσλήψεων, η ADRA διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει υποψήφιο που να ταιριάζει με το απαιτούμενο προφίλ πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.


ADRA Deutschland e.V. – the branch in Greece, a Non-Governmental Organization, is seeking to recruit for the refugee hospitality settlement in Kato Milia the following:

• One (1) psychologist

• Four (4) receptionists

Knowledge of Arabic and/or previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.

The full time fixed term employment contract shall start immediately and its expiration is on 30.06.2018.

All candidates must be confident users of the English language (both oral and written) and of the MS Office.

Permanent residents of Pieria shall be preferred.

The contract will be under the Greek Labor Law, and all allowances will be provided to the employees (Christmas, Easter, Vacation bonus).

All interested applicants must send a motivation letter and an updated CV in English and/or Greek to the e-mail address elena.drikoudi@adra.de

We thank all applicants for their interest, however only those candidates selected for interviews will be contacted.

Submission deadline: 18.12.2017

Due to the urgency of the position ADRA reserves the right to recruit a candidate who matches the required profile before the above deadline.