Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλλιθέας, Ευάγγελος Κήπου με την οποία δηλώνει ότι το γραφείο της Δ.Κ. Καλλιθέας λειτουργεί κανονικά και ότι ο ίδιος παραμένει Πρόεδρος και εκτελεί κανονικά τα καθήκοντα του.