Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Η ΜΚΟ ADRA ζητάει γιατρό για το κέντρο προσφύγων στην Κάτω Μηλιά

Η ΜΚΟ ADRA ζητάει γιατρό για το κέντρο προσφύγων στην Κάτω Μηλιά
Το υποκατάστημα της ADRA Deutschland e.V. στην Ελλάδα, μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προτίθεται να προσλάβει για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην Κάτω Μηλιά Πιερίας έναν (1) ιατρό γενικής ιατρικής / παθολογίας ή απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής άνευ ειδικότητας για τη στελέχωση του ιατρείου που λειτουργεί στην εν λόγω δομή.


Πέραν των τυπικών ιατρικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική ευχέρεια με την αγγλική γλώσσα (σε προφορικό και γραπτό λόγο).

Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε ελληνικές ή διεθνείς ΜΚΟ θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Η απασχόληση ορίζεται σε συνολικά είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα (από τις οποίες η μία μπορεί να είναι Σάββατο ή Κυριακή) από 5 ώρες ημερησίως.

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών είναι από τις 01.02.2018 έως και τις 30.06.2018 και η αμοιβή είναι ικανοποιητική.

Υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πιερίας θα προτιμηθούν.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική και/ή στην ελληνική γλώσσα στο παρακάτω e-mail: elena.drikoudi@adra.de

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους, ωστόσο θα επικοινωνήσουμε μόνο με εκείνους που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Η προθεσμία υποβολής είναι 26.01.2018

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των προσλήψεων, η ADRA διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει υποψήφιο που να ταιριάζει με το απαιτούμενο προφίλ πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.ADRA Deutschland e.V. – the branch in Greece, a Non-Governmental Organization, is seeking to recruit for the open refugee and migrants’ hospitality settlement in Kato Milia of Pieria one (1) pathologist/general physician or Medical School graduate without specialization.

Apart from the formal medical academic and professional credentials, all candidates must be confident users of the English language, both in writing and orally.

Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.

The position requires twenty (20) hours per week which will be allocated in four (4) days (one of which could be Saturday or Sunday) five (5) working hours per day.

The duration of the independent services contract shall be from 01.02.2018 to 30.06.2018 and the salary is competitive.

Permanent residents of Pieria shall be preferred.

All interested applicants must send a motivation letter and an updated CV in English and/or Greek to the e-mail address elena.drikoudi@adra.de

We thank all applicants for their interest, however only those candidates selected for interviews will be contacted.

Submission deadline: 26.01.2018

Due to the urgency in filling the above vacancies, ADRA reserves the right to select the candidates who match the required profile before the above deadline.