Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία, καλημέρα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Σάββατο σήμερα 20 Ιανουαρίου 2018

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία, καλημέρα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Σάββατο σήμερα 20 Ιανουαρίου 2018