Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τέ καί γῆ καί τά καταχθόνια». Όλα γέμισαν με φως, ο ουρανός, η γη, και ο κάτω κόσμος. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!