Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

20 Απριλίου 1453 η τελευταία ναυμαχία της Βασιλεύουσας. Ο γενναίος Φλαντανελάς!


(Στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1453, τέσσερα πλοῖα μὲ ἐπικεφαλῆς ἕνα Βασιλικὸ σκάφος ἐπιστρέφουν στὴν πολιορκημένη Βασιλεύουσα, φορτωμένα ἐφόδια ἀπὸ διάφορες χριστιανικὲς χῶρες.

῾Ο Μωάμεθ διατάσσει τότε τὸ στόλο του νὰ συλλάβη ἢ νὰ βυθίση τὰ πλοῖα, ποὺ τόλμησαν νὰ παραβιάσουν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς πρωτεύουσας. Κυβερνήτης τοῦ Βασιλικοῦ σκάφους ἦταν ὁ γενναῖος Φλαντανελάς).

➤ Από το αναγνωστικό της Ε' Δημοτικού 1966, όταν τα βιβλία μας δίδασκαν πραγματικά ιστορία...